25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
W związku z powyższym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.
Kto będzie administratorem Twoich danych?
Administratorami Twoich danych będzie: GLASS-POL Dutka & Tkacz sp. j. z siedzibą w Hetmanice 3a, 67-400 Wschowa.
Zakres, cel i charakter przetwarzania danych osobowych
W trybie art. 31 ust. 1 Ustawy oraz art. 28 ust. 3 RODO, Administrator zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych użytkowników, klientów sklepu internetowego www.glass-pol.com.plwww.glass-pol.eu oraz osób zapisanych do newslettera. Zakres powierzonych Procesorowi do przetwarzania danych osobowych obejmuje w odniesieniu do:
a) Klientów: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy.
b) Osób zapisanych do newslettera: imię i nazwisko, adres mailowy.
c) Użytkowników strony internetowej www.glass-pol.com.pl www.glass-pol.eu : informację zapisywane w plikach cookies.
W jakim celu chcemy przetwarzać Twoje dane?
Celem przetwarzania danych osobowych wskazanych w pkt. powyżej jest:
– realizacja i obsługa zamówienia złożonego na platformie sklepu internetowego www.glass-pol.com.plwww.glass-pol.eu.
– zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z usług. Aby wykryć ewentualne ataki botów, oszustwa lub nadużycia.
– dokonywanie pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom.
– pokazywać Ci reklamy dopasowane do Twoich potrzeb i zainteresowań.
Zobowiązujemy się do przetwarzania danych osobowych w sposób stały. Będziemy w szczególności wykonywać następujące operacje dotyczące powierzonych danych osobowych: zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, wykorzystywanie (do celów wskazanych powyżej), ujawnianie innym podmiotom zgodnie z przepisami prawa lub na polecenie Administratora, usuwanie. Dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane w formie elektronicznej w systemach informatycznych.
Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?
Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw.
Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Taką podstawą prawną dla pomiarów
statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Śledź nas na Facebooku